Shobbak Saudi Arabia 88
Feb 19
Khamis Mushayt

محل للايجار خميس مشيط

20 SAR
Nov 09
Khamis Mushayt

محل جوالات للتقبيل

45,000 SAR
Negotiable
Nov 03
Khamis Mushayt

دكان للايجار

1,500 SAR
Negotiable
Nov 01
Khamis Mushayt

محل لتقبيل

0 SAR
Aug 16
Khamis Mushayt

محل او مستودع للايجار

1,500 SAR
May 21
Khamis Mushayt

محل للإيجار حي صفوان

40,000 SAR
May 21
Khamis Mushayt

محل للإيجار رقم 2 خميس مشيط

50,000 SAR
May 21
Khamis Mushayt

محل للإيجار رقم 1 خميس مشيط

50,000 SAR
May 21
Khamis Mushayt

محل للإيجار حي الجامعيين

200,000 SAR
May 21
Khamis Mushayt

محل للإيجار حي الربيع

200,000 SAR
May 21
Khamis Mushayt

محل للإيجار حي القافلة

180,000 SAR
May 21
Khamis Mushayt

محل للإيجار حي القافلة

180,000 SAR
May 21
Khamis Mushayt

محل للإيجار رقم3 حي الربيع

10,000 SAR
May 21
Khamis Mushayt

محل للإيجار رقم2 حي الربيع

10,000 SAR
May 21
Khamis Mushayt

محل للإيجار رقم1 حي الربيع

10,000 SAR
May 21
Khamis Mushayt

محل للإيجار رقم5خميس مشيط

15,000 SAR
May 21
Khamis Mushayt

محل للإيجار رقم4 خميس مشيط

15,000 SAR
May 21
Khamis Mushayt

محل للإيجار رقم3 خميس مشيط

15,000 SAR
May 21
Khamis Mushayt

محل للإيجار رقم2 خميس مشيط

15,000 SAR
May 21
Khamis Mushayt

محل للإيجار رقم1 خميس مشيط

15,000 SAR

-

View All